WINDO3 P50

fc_wi302 (1).jpg

CENA: 14.000 zł netto

WINDO3 85

fc_wi301 (1).jpg

CENA: 13.100 zł netto

WINDO3

 

• palenisko ogniotrwałe

• regulacja spalania powietrza

• nowe prowadnice przesuwne

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

• czarna blenda do wykończenia drzwiczek

• kratki kominkowe nawiewne gorącego powietrza

• przewód aluminiowy

• zestaw do DGP

• przyłącze dymowe

DANE TECHNICZNE:                                                      MODEL 50                                                     MODEL 85

 

  • szerokość                                                                  58cm                                                          92cm

  • głębokość                                                                  92cm                                                          63cm

  • wysokość                                                                  150cm                                                       150cm

  • wymiary paleniska                                              38x70x51cm                                             69x36x43cm

  • ogólna moc użytkowa                                            13,2kW                                                      13,2kW

  • ogólna sprawność                                                   79,4%                                                         84,6%

  • zużycie paliwa                                                         3,6kg/h                                                     3,4kg/h

  • ujście spalin                                                           Ø 20cm                                                      Ø 20cm 

  • ciężar                                                                        348kg                                                        350kg

  • ogrzewana kubatura                                              345m³                                                       345m³