top of page
eco design.PNG

• Szyba z trzech stron.
• Palenisko ogniotrwałe. Wylot dymu górny Ø 20 cm wklęsły.
• Powietrze gorące skanalizowane (zestaw opcja).
• Regulacja powietrza spalania.
• Łatwe czyszczenie szyby.

bottom of page